صفحه1

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

رله کنترل فاز

رله الکترونیکی کنترل فاز محصولی از گروه صنعتی الکتروکاوه : قابلیت ها تشخیص قطع یک فاز یا عدم تقارن ولتاژ شبکه - تشخیص اتصال تغذیه به دستگاه - قطع سریع مدار در صورت بروز خطا -تنظیم زمان وصل پس از رفع خطا - - تشخیص کاهش ولتاژ حفاظت الکترو موتور ها در مقابل اختلالات شبکه - حفاظت تجهیزات در برابر شوک ناشی از قطع و وصل برق - تشخیص افزایش ولتاژ - تشخیص توالی فاز

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی