رله کنترل بار

خلاصه

رله کنترل بار آنالوگ سه فاز الکتروکاوه با دارا بودن سه کانال مجزا برای عبور دادن سیم های سه فاز مقدار جریان عبوری از سیم های سه فاز را اندازه گیری کرده و رله خروجی را با توجه به مقدار تنظیم شده از روی دستگاه کنترل نماید . در صورت کمتر بودن جریان از جریان تنظیمی رله را وصل کرده و در صورت بیشتر بودن جریان عبوری از مقدار تنظیمی پس از گذشت مقدار زمان تنظیمی تاخیر در قطع در صورت تداوم خطا قطع نماید.

رله کنترل بار آنالوگ سه فاز الکتروکاوه مدل KRL :


 

اشتراک گذاری
رله کنترل بار آنالوگ سه فاز الکتروکاوه مدل KRL
رله کنترل بار آنالوگ سه فاز الکتروکاوه مدل KRL
رله کنترل بار آنالوگ سه فاز الکتروکاوه با دارا بودن سه کانال مجزا برای عبور دادن سیم های سه فاز مقدار جریان عبوری از سیم های سه فاز را اندازه گیری کرده و رله خروجی را با توجه به مقدار تنظیم شده از روی دستگاه کنترل نماید . در صورت کمتر بودن جریان از جریان تنظیمی رله را وصل کرده و در صورت بیشتر بودن جریان عبوری از مقدار تنظیمی پس از گذشت مقدار زمان تنظیمی تاخیر در قطع در صورت تداوم خطا قطع نماید. برای راه اندازی مجدد دستگاه در صورت رفع شدن خطا ، به دو روش اتوماتیک و دستی میتوان این کار را انجام داد.برای راه اندازی اتوماتیک کافیست ترمینال  K1 را به K2 وصل کرده و پس از گذشت زمان مشخصی دستگاه روشن شده و رله وصل می گردد. تغذیه دستگاه 220 ولت می باشد و با اتصال آن به ورودی های A1 و A2 دستگاه روشن شده و بلافاصله رله دستگاه وصل شده و ترمینال 15 به 18 وصل می گردد.
 
استانداردها گواهینامه ها
  • IEC/EN 60255-22
  • IEC/EN 60255-25
  • IEC/EN 60255-27
  • ISIRI 4221
  • ISIRI 4221-21
  • ISIRI 4221-27
  • ISO 9001 - 2008
  
 


مشخصات فنی رله کنترل بار سه فاز مدل KRL330 الکتروکاوه


مشخصات فنی رله کنترل بار سه فاز مدل KRL330 الکتروکاوه
مشخصات فنی :

ولتاژ تغذیه 220 ولت متناوب
فرکانس شبکه 50 هرتز
محدوده جریان : 5 تا20 ، 3 تا30 و 5 تا50 آمپر
تاخیر در قطع : 1 تا 20 ثانیه
تاخیر در وصل : در حدود 50 ثانیه
رله خروجی یک کنتاکت
جریان کنتاکت :
6 آمپر برای 220 ولت متناوب
6  آمپر برای 28 ولت مستقیم
وضعیت نمایشگر‌ها :

قرمز : نمایش خطاها (FAULT)
سبز : وصل شدن رله خروجی (OUT)

نصب و راه‌اندازی :
رله کنترل بار کاوه جهت محافظت از دستگاه‌های سه فاز در برابر اضافه جریان تنظیمی طراحی شده است .و جایگزین بسیار مطمئنی برای بی‌متال می‌باشد
 
ترمینا ل‌های A1 و A2 دستگاه به شبکه برق متصل گردد. ترمینال‌های 15 و 18 با بوبین کنتاکتور سری شوند.سیم‌های سه فازاز داخل لوله‌های تعبیه شده در بدنه دستگاه عبور نمایند.
توجه : ترتیب فاز ها اهمیت ندارد.


با اتصال برق شبکه به ترمینال های A1 و  A2 سیگنال OUT شده ترمینال 15 به 18 متصل شده ودستگاه آماده حفاظت می‌باشد.
با زدن دکمه START  در مدار فرمان سیستم راه اندازی می شود، در صورتی که جریان راه اندازی موتور بیش از حد تنظیمی توسط دسته AMPERS باشد ، سیگنال FAULT روشن شده و پس از راه اندازی خاموش می گردد.

تذکر : باید توجه داشت که مدت زمان راه اندازی بایدتوسط دسته DELAY تنظیم شود ، تا در زمان راه اندازی خروجی قطع نگردد . در هنگام کار اگر خطایی پدید آید ، سیگنال FAULT روشن شده و پس از اتمام زمان تنظیمی توسط دسته DELAY سیگنال OUT خاموش شده و رله داخلی دستگاه قطع می گردد.اگر در مدت زمان تنظیمی خطا بر طرف شود.سیگنال FAULT خاموش شده و رله خروجی قطع نمی گردد.
هنگامی که ترمینال های K1 و K2 به هم متصل نباشند ، پس از برطرف شدن خطا ، دستگاه باید دستگاه باید به وسیله دکمه RESET راه اندازی شود و اگر ترمینال های K1 و  K2 به هم وصل نباشند  پس از برطرف شدن خطا  و گذشت زمان تقریبی در حدود 20 تا 50 ثانیه دستگاه به صورت خودکار راه اندازی می شود.
مشخصات فنی رله کنترل بار سه فاز مدل KRL330 الکتروکاوه
 ابعاد نصب و دیاگرام رله کنترل بار مدل KRL  الکتروکاوه

 

ابعاد نصب و دیاگرام رله کنترل بار الکترو کاوه

 

گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001

گواهینمامه مدیریت کیفیت


 

لیست نظرات

5/5 0 0 0

محصولات مرتبط