کلید محافظ جان ترکیبی RCBO

خلاصه

کلید محافظ جریان نشتی که با RCCB یا RCD نیز شناخته می‌شود، نوعی کلید است که با مقایسه‌ی جریان‌های رفت و برگشت از مدار و در صورت وجود اختلاف بین جریان رفت و برگشت ، مدار را قطع می‌کند.گونه‌ی دیگری از این کلیدها که علاوه بر جریان نشتی ، مدار را در برابر اضافه‌بار و اتصال کوتاه نیز محافظت می‌کند، کلید ترکیبی یا RCBO نامیده می‌شوند. کلیدهای ترکیبی الکتروکاوه از نوع الکترومغناطیس و الکترونیکی و با حساسیت‌ 30 میلی آمپر و با جریان‌های اسمی 25 و 32 آمپر و دو پل و چهار پل با قدرت قطع اتصال کوتاه 6 و 10 کیلوآمپر قابل عرضه می باشند. این کلیدها با وجود اتصال به زمین (ارت) کاربرد بهتری دارند.

 
کلید محافظ جریان نشتی ( محافظ جان) الکتروکاوه:
 

اشتراک گذاری
کلید محافظ جریان نشتی الکتروکاوه
کلید محافظ جریان نشتی الکتروکاوه

کلید محافظ جریان نشتی که با RCCB یا RCD نیز شناخته می‌شود، نوعی کلید است که با مقایسه‌ی جریان‌های رفت و برگشت از مدار و در صورت وجود اختلاف بین جریان رفت و برگشت ، مدار را قطع می‌کند. در حالت عادی مدارهای الکتریکی، جریان رفت با جریان برگشت برابر است، اما اگر به هر دلیلی جریان بین سیم فاز و نول (در مدارهای تکفاز) اختلاف داشته باشد ، این کلید محافظ عمل خواهد کرد. وجود این اختلاف ممکن است بر اثر اتصال بدنه‌ی یکی از دستگاه‌های الکتریکی باشد که در آن جریان الکتریکی به جای برگشتن از راه سیم نول از راه زمین به منبع برمی‌گردد که اصطلاحاً می‌گویند جریان نشت پیدا کرده است. این دستگاه جریان‌های نشتی کوچکی را که توسط فیوزیا کلید مینیاتوری شناسایی نمی‌شوند اما می‌توانند زمینه‌ساز آتش‌سوزی یا برق‌گرفتگی شوند را شناسایی و مدار را در زیر یک دهم ثانیه قطع می‌نماید. همچنین جریان نشتی ممکن است از راه بدن فردی که با زمین تماس دارد و به طور تصادفی دستش با قسمت برقدار مدار تماس پیداکرده است به وجود آید، این کلیدها به گونه‌ای طراحی می‌شوند که (اگر سازنده حساسیت به جریان نشتی را 30 میلی آمپر تنظیم نماید) پیش از آسیب‌رسیدن به فرد مدار را قطع می‌کنند. کلیدهای محافظ جریان نشتی الکتروکاوه از نوع الکترومغناطیس و با حساسیت‌های 30، 100 و 300 میلی آمپر و با جریان‌های اسمی 25 تا 63 آمپر و دو پل و چهار پل تولید و قابل عرضه می باشند. این کلیدها برای قطع مدار در برابر اضافه‌بار و اتصال‌کوتاه طراحی نشده‌اند.


کلید محافظ جریان نشتی ( محافظ جان) ترکیبی الکتروکاوه

کلید محافظ جریان نشتی الکتروکاوه

گونه‌ی دیگری از این کلیدها که علاوه بر جریان نشتی ، مدار را در برابر اضافه‌بار و اتصال کوتاه نیز محافظت می‌کند، کلید ترکیبی یا RCBO نامیده می‌شوند. کلیدهای ترکیبی الکتروکاوه از نوع الکترومغناطیس و الکترونیکی و با حساسیت‌ 30 میلی آمپر و با جریان‌های اسمی 25 و 32 آمپر و دو پل و چهار پل با قدرت قطع اتصال کوتاه 6 و 10 کیلوآمپر قابل عرضه می باشند. این کلیدها با وجود اتصال به زمین (ارت) کاربرد بهتری دارند.


 مشخصات فنی و ابعاد محافظ جان ترکیبی (محافظ مدار در برابر جریان نشتی) RCBO 6KA الکتروکاوه

 
مشخصات فنی و ابعاد محافظ جان ترکیبی RCBO 6KAمشخصات فنی و ابعاد محافظ جان ترکیبی RCBO 6KAمشخصات فنی و ابعاد محافظ جان ترکیبی RCBO 6KAمشخصات فنی و ابعاد محافظ جان ترکیبی RCBO 6KAمشخصات فنی و ابعاد محافظ جان ترکیبی RCBO 6KAمشخصات فنی و ابعاد محافظ جان ترکیبی RCBO 6KAمشخصات فنی و ابعاد محافظ جان ترکیبی RCBO 6KA


 مشخصات فنی و ابعاد محافظ جان ترکیبی (محافظ مدار در برابر جریان نشتی) RCBO 10KA


 
 مشخصات فنی و ابعاد محافظ جان ترکیبی RCBO 6KA  مشخصات فنی و ابعاد محافظ جان ترکیبی RCBO 10KA  مشخصات فنی و ابعاد محافظ جان ترکیبی RCBO 10KA  مشخصات فنی و ابعاد محافظ جان ترکیبی RCBO 10KA  مشخصات فنی و ابعاد محافظ جان ترکیبی RCBO 10KA  مشخصات فنی و ابعاد محافظ جان ترکیبی RCBO 10KA  مشخصات فنی و ابعاد محافظ جان ترکیبی RCBO 10KA  مشخصات فنی و ابعاد محافظ جان ترکیبی RCBO 10KA

 مشخصات فنی و ابعاد محافظ جان ترکیبی RCBO 10KA
گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 
گواهینمامه مدیریت کیفیت

 

لیست نظرات

5/5 0 0 0

محصولات مرتبط