کنتاکتور

خلاصه

کنتاکتور الکترو کاوه  یک وسیله قطع و وصل کنترل شونده به صورت الکتریکی )کلیدهای الکترو مغناطیسی) است که برای کلیدزنی یک مدار قدرت / کنترل مورد استفاده قرار می‌گیرد و مهمترین جزء مدارهای فرمان الکتریکی را تشکیل می‌دهد. عملکرد کنتاکتور همانند رله است، با این تفاوت که کنتاکتور برای جریان‌های بالا به کار می‌رود . یک کنتاکتور با مداری تحت عنوان مدار فرمان کنترل می‌شود که سطح قدرت خیلی کمتری از مدار مورد کلیدزنی (مدار قدرت) دارد. 

کنتاکتور الکتروکاوه :
 

اشتراک گذاری


کنتاکتور الکتروکاوه
 
کنتاکتور الکترو کاوه  یک وسیله قطع و وصل کنترل شونده به صورت الکتریکی )کلیدهای الکترو مغناطیسی) است که برای کلیدزنی یک مدار قدرت / کنترل مورد استفاده قرار می‌گیرد و مهمترین جزء مدارهای فرمان الکتریکی را تشکیل می‌دهد. عملکرد کنتاکتور همانند رله است، با این تفاوت که کنتاکتور برای جریان‌های بالا به کار می‌رود . یک کنتاکتور با مداری تحت عنوان مدار فرمان کنترل می‌شود که سطح قدرت خیلی کمتری از مدار مورد کلیدزنی (مدار قدرت) دارد. 
کنتاکتور الکتروکاوه

یک کنتاکتور به هیچ عنوان برای قطع یک جریان اتصال کوتاه استفاده نمی‌شود. کنتاکتورهای الکتروکاوه برای کنترل بارهای مقاومتی و سلفی اعم از الکتروموتورها، مدارات روشنایی، گرمکن‌های الکتریکی و سایر تجهیزات الکتریکی و همچنین برای راه‌اندازی و کنترل اکثر ماشین‌آلات استفاده می‌شوند. کنتاکتورهای الکتروکاوه از 6 تا 400 آمپر با رده‌ی بهره‌برداری AC3 و تا   500 آمپر با رده‌ی بهره‌برداری AC1 و AC5b بر اساس آخرین الزامات استاندارد بین المللی IEC60947-4-1   و استاندارد ملّی ایران به شماره ISIRI4835-4-1 تولید و عرضه می‌شوند
.
 
KLC1-D type مشخصات فنی کنتاکتور های تیپ D الکتروکاوه مشخصات فنی کنتاکتور های تیپ D الکتروکاوه مشخصات فنی کنتاکتور های تیپ D الکتروکاوه مشخصات فنی کنتاکتور های تیپ D الکتروکاوه
3Poles 06 09 12 18 25 32 38 40 50 65 80 95 115 150
Rated operational current (A) AC-3 (440V) 6 9 12 18 25 32 38 40 50 65 80 95 115 150
AC-3 (690V) 4.4 6.6 8.9 13 18 22 25 32 37 45 63 63 75 90
AC-1 10 20 25 32 40 50 50 65 80 80 125 125 200 200
Conforming to Standards IEC/EN60947-4-1 , ISIRI4835-4-1 , VDE0660 , BS5424
Rated  Voltage Operational (Ue) 690V
Insulation     (Ui) 690V 1000V
Impulse   (Uimp) 8KV 6KV 8KV
Coil circuit   (Uc) 220/380VAC(50/60Hz)  ,  48/110VDC
Rated operational Power in       AC-3 (KW) 220/240 V 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 9 11 15 18.5 22 25 30 40
380/415 V 2.2 4 5.5 9 11 15 18.5 22 25 37 45 45 59 80
500,690 V 3 5.5 7.5 10 15 18.5 18.5 30 33 37 45 45 80 100
Rated capacity in 440V (KA) Making 0.1 0.25 0.3 0.45 0.5 0.8 0.9 1 1.1 1.25 1.6
Breaking 0.1 0.25 0.3 0.45 0.5 0.8 0.9 1 1.1 1.25 1.6
Life (104) Electrical (AC-3) 100 (1200Cycles/h) 80 (600Cycles/h) 60 (600Cycles/h)
Mechanical 1000 (3600Cycles/h) 800 (3600Cycles/h) 600 (3600Cycles/h)
Ambient air temperature around the device Storage o - 60 … +80 ˚C
Operation o - 5 … +60 ˚C
Permissible o - 40 … +70 ˚C (for operation at Uc) 
Mached Fuses (RT16 -...) 10 20 25 32 40 50 50 63 63 80 100 125 160 180
Weight Kg 0.24 0.32 0.33 0.33 0.37 0.38 0.38 0.85 0.86 0.86 1.59 1.61 2.50 2.50
Coil Power in Uc (50Hz,20˚C) Inrush (VA) 30 70 160 245 280...350
Sealed (VA) 4.5 7 15 26 2...18
Dissipation 1.3 2…3W 4…5W 6…10W 3…8W
Control voltage limits Operation 0.8…1.1 Uc on 50Hz and 0.85…1.1 Uc on 60Hz at +60 ˚C
Drop-out 0.3…0.6 Uc  at +60 ˚C
Aux. Contact Basic Parameters AC-15 : 420VA , DC-13 : 25W , Ith=10A
Combination KF4 , 2contacts KF4 , 4contacts
KF4-20 KF4-11 KF4-02 KF4-40 KF4-31 KF4-22 KF4-13 KF4-04

 
KLC1-F Type
 
مشخصات فنی کنتاکتور های تیپ F الکتروکاوه مشخصات فنی کنتاکتور های تیپ F الکتروکاوه
3Poles 115 150 185 225 265 330 400
Rated operational current (A) AC-3 (440V) 115 150 185 225 265 330 400
AC-3 (690V) 75 90 120 150 170 200 250
AC-1 200 250 275 315 350 400 500
Conforming to Standards IEC/EN60947-4-1 , ISIRI4835-4-1 , VDE0660 , BS5438
Rated  Voltage Operational (Ue) 690V
Insulation     (Ui) 1000V
Impulse   (Uimp) 8KV
Coil circuit   (Uc) 220/380VAC(50/60Hz)  ,  48/110VDC
Rated operational Power in AC-3 (KW) 220/240 V 30 40 55 63 75 100 110
380/415 V 59 80 100 110 140 180 220
500,690 V 80 100 110 129 160 220 280
Rated capacity in 440V (KA) Making 10 x In in AC-3
Breaking 8 x In in AC-3
Life (104) Electrical (AC-3) 64 (600Cycles/h) 30 (600Cycles/h)
Mechanical 604 (3600Cycles/h) 600(2400Cycles/h)
Ambient air temperature around the device Storage o - 60 … +80 ˚C
Operation o - 5 … +60 ˚C
Permissible o - 40 … +70 ˚C (for operation at Uc) 
Mached Fuses (RT16 -...) 160 180 250 315 400 500 500
Weight (Kg) 3.40 3.40 4.6 4.8 7.4 8.6 9.1
Coil Power in Uc (50Hz,20˚C) Inrush (VA) 550 805 600..700 1000..1150
Sealed (VA) 45 55 8….10 12..18
Dissipation 12…16W 18…24W 8 8 14
Control voltage limits Operation 0.8…1.1 Uc on 50Hz and 0.85…1.1 Uc on 60Hz at +60 ˚C
Drop-out 0.3…0.6 Uc  at +60 ˚C
Aux. Contact Basic Parameters AC-15 : 420VA , DC-13 : 25W , Ith=10A
Combination KF4 ,2contacts KF4 , 4contacts
KF4-20 , KF4-11 , KF4-02 KF4-04 , KF4-13 , KF4-22 , KF4-31 , KF4-40


 ابعاد نصب کنتاکتورهای الکتروکاوه


ابعاد نصب کنتاکتورهای الکتروکاوه


 گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001

گواهینمامه مدیریت کیفیت

لیست نظرات

5/5 0 0 0

محصولات مرتبط