چشم انداز

چشم انداز گروه صنعتی تولیدی الکتروکاوه

در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز 1404 ، گروه صنعتی تولیدی الکتروکاوه تمام برنامه ها و توان خود را معطوف بر این کرده است تا در زمینه تولید تجهیزات قطع و وصل کننده فشار ضعیف به عنوان برترین واحد صنعتی تولیدی در سطح خاور میانه شناخته شود.