صفحه1

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

انواع شاسی و چراغ سیگنال

کلیدهای فشاری شامل انواع شاسی های استارت – استوپ – قارچی اضطراری – سلکتورهای فرمان یکطرفه و دو طرفه – دوبل ساده و چراغدار جهت قطع و وصل جریان در مدارهای الکتریکی و راه اندازی انواع دستگاهها و ماشین آلات و تابلوهای برق کاربرد دارند . چراغ های سیگنال جهت آگاهی از حالت وصل و قطع مدارهای الکتریکی بواسطه حالت روشن و خاموش آن بدون نیاز به قطع و وصل نمودن مدارها کاربرد دارد .

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی