صفحه1

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

ایزالاتور کولر آبی

ایزولاتور کولر آبی (KA016958/BLU52) نظر به الزام سازمان نظام مهندسی مبنی بر استفاده از یک ایزولاتور برای قطع برق کولر و لزوم نصب این کلید در مجاورت کولر ، گروه صنعتی تولیدی الکتروکاوه ، ایزولاتور کولری 4 پل 16 آمپر در داخل جعبه با حفاظتIP65 طراحی کرده است که دارای گواهی کاربرد علامت استاندارد ملی ایران است و کلیه الزامات دستورالعمل سازمان نظام مهندسی را برآورده می‌نماید.

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی