صفحه1

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

برقگیر - صاعقه گیر- SPD

‏وسایل حفاظت در برابر اثرات مخرب ناشی از صاعقه(SPD) برای شبکه‌های تامین و توزیع برق ، شبکه‌های تلفن ، خطوط ارتباطی و کنترل خودکار استفاده می‌شوند. وسیله حفاظت در برابر صاعقه(SPD)  بخشی از سیستم حفاظت در نصب و راه‌اندازی مدارات الکتریکی و الکترونیکی است.

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی