صفحه1

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

کلید فیوز جداساز

فیوزها به عنوان یک وسیله حفاظتی در مدارات الکتریکی و الکترونیکی جهت حفاظت تجهیزات و تاسیسات برق صنعتی، خانگی و یا تجاری مانند شبکه توزیع برق، روشنایی معابر و ساختمان، حفاظت کابل و موتور در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه طراحی و تولید شده و مورد استفاده قرار می‌گیرند، با توجه به نوع عملکرد فیوزها که پس از هر عمل حفاظت (واحد حفاظت‌کننده فیوز ذوب می‌شود)، فیوز بایستی تعویض شود، بنابراین نباید فیوزها با اتصال دایم در مدار مورد استفاده قرار ‌گیرند و برای قرارگرفتن فیوزها در مدار (با توجه به نوع فیوز) از کلید فیوز (نگه‌دارنده مخصوص) استفاده می‌شود که کلید فیوز سیلندری (سکسیونر فیوز / نگه‌دارنده فیوز سیلندری)، یکی از آن‌ها و مخصوص استفاده فیوز سیلندری می‌باشد.

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی